Dział Pedagogiki Teatru powstał w 2015 roku, obecnie pracuje w nim siedem kobiet:

Maria Babicka, Justyna Czarnota – Misztal (kierowniczka), Katarzyna Kotarska, Joanna Krukowska – Gulik, Katarzyna Piwońska, Justyna Sobczyk, Magdalena Szpak.

Co robimy?

:+ realizujemy ogólnopolskie programy:
Lato w teatrze oraz Konkurs im. Jana Dormana
:+ prowadzimy portal Teatroteka Szkolna
:+ współprowadzimy studia podyplomowe Pedagogika Teatru (z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego)
:+ organizujemy konferencje i warsztaty
:+ prowadzimy badania dotyczące edukacji teatralnej
:+ pracujemy nad jakością teatralnych działań edukacyjnych
:+ wspieramy nauczycieli, animatorów, edukatorów w ich rozwoju
:+ promujemy idee pedagogiki teatru:

• uczenie się przez doświadczenie przy wykorzystaniu języka teatru
• podmiotową pracę z ludźmi, uwzględniającą ich potrzeby, zainteresowania i wartości
• krytyczne myślenie, które pozwala spojrzeć na zjawisko lub problem z wielu perspektyw
• wzmacnianie poczucia sprawczości i efektywnej komunikacji.