Projekt zakłada działania artystyczne o charakterze integracyjnym : z udziałem młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Opowiadanie o sobie bywa problematyczne. A jednak ludzie mają wewnętrzną potrzebę nadawania sensu otaczającej rzeczywistości – chcemy to wykorzystać i pokazać, jak wielka jest siła naszych myśli o sobie. Uczestnicy będą pracować twórczo w dwóch grupach warsztatowych: aktorskiej i muzycznej. Celem tych spotkań będzie konstruowanie autonarracji, czyli opowiadań na własny temat. Zostaną one ulepione z własnych przeżyć uczestników, ich wspomnień, planów i marzenia, a także z informacji pozyskanych w interakcji z innymi uczestnikami zajęć. Zakładamy stosowanie praktycznych metod pracy (ze szczególny naciskiem na metody aktywizujące).

ZESPÓŁ REALIZATORÓW