W trakcie projektu wraz z uczestnikami przeniesiemy się w czasy Mikołaja Reja – na początku zwiedzimy jego dworek i wybierzemy się na stawy hodowlane założone przez pisarza (a przy okazji poznamy legendę o oksańskim karpiu). Poznamy modę obowiązującą w XVI wieku oraz charakterystyczne gry i zabawy tego czasu. Przyswoimy różne umiejętności wówczas przydatne – choćby pisanie gęsim piórem czy taniec dworski. Zwiedzimy zamek królewski w pobliskich Chęcinach, gdzie rezydowała Królowa Bona, którą pisarz zabawnie opisał w swoich utworach. Porównamy obyczajowość życia wiejskiego i życia możnowładców. Wszystkie doświadczenia, obserwacje, legendy i emocje przełożymy na język teatru i zaprezentujemy na scenie.

ZESPÓŁ REALIZATORÓW