“Solfeż Teatralny” na Niewidzialnej Ulicy ma na celu rozbudzić wrażliwość młodych ludzi na sferę audialną. Naszym projektem chcemy upowszechniać umiejętności pięknego mówienia oraz słuchania. Tematem przewodnim warsztatów teatralnych będą dźwięki. Podczas dwóch tygodni pracy pragniemy wprowadzić dzieci w świat osób niewidomych i skoncentrować się na rozwijaniu ich wrażliwości poznawczej. Skupimy się na pozostałych czterech zmysłach. Początkiem tej przygody będzie oprowadzenie wszystkich dzieci po wystawie „Niewidzialna Ulica”. Następnie uczestnicy wezmą udział we wspólnej dyskusji i cyklu warsztatowym. Od początku do końca będą pracować razem i stworzą jedną grupę. Każdego ranka przez dwa tygodnie będziemy zaczynać od warsztatów sensualnych, zaś w godzinach popołudniowych poprowadzimy zajęcia teatralne.

ZESPÓŁ REALIZATORÓW