Motywem przewodnim projektu są słowa: „To ja jestem cudem tego świata i chcę go mieć takim, jakim chcę, żeby był”. Podczas warsztatów nastoletni uczestnicy spotkają aktorów, choreografów, pieśniarzy, performerów i scenografów, którzy pomogą im przygotować finałowy pokaz. Młodzi ludzie stworzą teatralny manifest pt. „JESTEŚMY!”. Sceną dla działań teatralnych stanie się przestrzeń Nałęczowa.

Uczestnicy wybiorą wspólnie miejsce, w którym urządzą swój finałowy performans. Chcemy, aby było to widowisko barwne, wyraziste, dynamiczne, mówiące o sprawach istotnych dla młodzieży, ze śpiewem, tańcem, ruchem scenicznym, światłem, ciekawymi pomysłami scenograficznymi i kostiumami. Nasze warsztaty będą przestrzenią ekspresji, wolności wyrazu, swobody ruchu i mówienia pełnym czystym głosem. Istotą projektu będzie eksperymentowanie i twórcze poszukiwania, a rolą instruktorek i instruktorów – inspirowanie i wspieranie młodych ludzi w realizacji ich pomysłów.