Uczestnicy warsztatów przemienią się w etnologów. Będą wykonywać badania terenowe, a także obserwować i poszukiwać kulturowej różnorodności wśród mieszkańców gminy Lubiewo. Zgromadzone materiały wspólnie poddamy dekonstrukcji i na tej bazie stworzymy nową metaforyczną opowieść. Będziemy również zostawiać ślady naszej obecności w mieście, np. poprzez instalacje.

Przygotowaliśmy trzy rodzaje warsztatów: edukacyjne, scenograficzne oraz muzyczne. Uczestnicy będą poznawać własną tożsamość, tworząc mini galerię, w której znajdą się ważne dla nich przedmioty i zdjęcia. Staną się twórcami wywiadów, performansu, instalacji i kompozycji muzycznych. Naszym celem jest wykorzystanie artystycznych metod ekspresji do rozwijania w uczestnikach umiejętności komunikacji, autorefleksji oraz pogłębiania świadomości społecznej i wrażliwości na różnice kulturowe.

ZESPÓŁ REALIZATORÓW