Ene, due, rabe… Fragment jednej z popularniejszych dziecięcych wyliczanek stał się tytułem naszego projektu, ponieważ chcemy zobaczyć, usłyszeć dziecko i opowiedzieć o doświadczeniu dzieciństwa jego językiem. Chcemy stworzyć bezpieczną przestrzeń, w której głosy dzieci zostaną usłyszane. Jakie mają plany, marzenia? Jakie mają obowiązki? Jakim oczekiwaniom muszą sprostać?

Do udziału w warsztatach zaprosimy 30 osób w wieku 7-14 lat zamieszkałych w gminie Lanckorona. Uczestnicy będą pracować w trzech grupach i wezmą udział w zajęciach teatralnych, plastycznych, muzycznych. Naczelną zasadą przyświecającą pracy warsztatowej we wszystkich zespołach będzie zasada wzajemności. Dzieci wprowadzą instruktorów w świat, który jest dla nich ważny, a instruktorzy pokażą dzieciom narzędzia, by móc o nim opowiedzieć.

ZESPÓŁ REALIZATORÓW