Ideą projektu jest edukacja artystyczna dzieci skupiona na temacie praw dziecka. Chcemy wspierać uczestników w rozwoju, zmotywować ich do odważnego i twórczego myślenia o przyszłości, podnieść ich wiarę we własne siły i możliwości sprawcze, a także wspólnie uczyć akceptacji inności i słabości. Warsztaty będą przestrzenią do wyrażania siebie bez obawy wyśmiania czy krytyki. Poprzez działania teatralne stworzymy warunki do swobodnej wypowiedzi dzieci, damy im wiedzę o ich prawach gwarantowanych Konwencją o Prawach Dziecka.

Inspiracją do pracy są książki Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy” oraz Astrid Lindgren „Przygody Pipii”. Ich bohaterowie pokazują, że każdy ma prawo być inny i ta inność powinna być szanowana. Chcemy rozwinąć zainteresowania dzieci, pobudzić je do poszukiwań swoich talentów oraz zachęcić do czytania literatury i odnajdywania w niej wzorców.

Uczestnicy wybiorą formę zajęć i temat przedstawienia finałowego, ich pomysły będą wspierane i rozbudowywane pod okiem instruktorów. W działaniach warsztatowych wykorzystamy następujące środki wyrazu: teatr dramatyczny, teatr improwizacji, taniec, piosenkę, artterapię, muzykoterapię, literaturę.

ZESPÓŁ REALIZATORÓW