Strach to uczucie towarzyszące człowiekowi w najróżniejszych sytuacjach, niezależnie od wieku, płci czy wykształcenia. Niechętnie przyjmujemy tę emocję: częściej bywa odrzucana, omijana, cenzurowana. Podczas zajęć będziemy stawiać czoła obawom i strachom przez myślenie o nich, nazywanie ich, nadawanie im kształtów, kolorów, imion i masek. W procesie, który chcemy zainicjować, strach będzie mógł zostać przekroczony, przeskoczony albo zaproszony do zabawy.

Instruktorzy z uważnością poprowadzą proces, którego zwieńczeniem będzie spektakl teatralny. Strukturę spektaklu zbudują elementy wytworzone podczas warsztatów: rozmowy, analizy tekstów literackich i inne działania artystyczne. Również odmowa poruszania jakiegoś tematu zostanie zaakceptowana. Ze wszystkich elementów uczestnicy wspólnie ułożą formę narracyjną, a to, co nie wejdzie do spektaklu, zostanie wewnątrz grupy jako doświadczenie.

ZESPÓŁ REALIZATORÓW