Wakacyjne spotkanie z teatrem to dla nas wielopłaszczyznowy dialog: między instruktorami-artystami a uczestnikami, między różnymi dziedzinami sztuki, między tekstem oryginalnym a powstałym na jego bazie scenariuszem, między emocjami, z jakimi przychodzimy na warsztaty i z jakimi je opuszczamy. W tym roku na to spotkanie zaprosiliśmy dzieci i młodzież ze Szczecina i Drawska Pomorskiego, a przestrzenią artystycznego dialogu będzie świat fantastyki, cyfrowych technologii i sztucznej inteligencji. Źródłem inspiracji dla wyobraźni uczestników będzie twórczość Stanisława Lema.

Świat science fiction i fantasy pełen jest podróży w kosmos, niesamowitych przygód, walk z potworami, opisów kosmosu i nierzeczywistych miejsc, fascynujących bohaterów. Dla nas będą one pretekstem do rozmów o cyfrowym świecie teraźniejszości i przyszłości oraz o następstwach postępu cywilizacyjnego. Zastanowimy się, jakie niepokoje i kontrowersje może on budzić.

Nowe media będą też inspiracją do działań plastycznych (odwołamy się do wizualnej warstwy gry Minecraft) i muzycznych (wykorzystamy nowoczesne technologie dźwiękowe).

ZESPÓŁ REALIZATORÓW