Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Tematem przewodnim warsztatów będzie motyw podróży, poznawania świata i powrotów do swoich korzeni. To właśnie w Supraślu w 1784 roku pierwszy raz w języku polskim wytłoczono dzieło „Podróże kapitana Gulliwera w Różne Kraje Dalekie”. W pracy sięgniemy po utwór Jonathana Swifta oraz do wielokulturowego dziedzictwa Supraśla i Podlasia. Przyświecać nam będzie hasło Jerzego Grotowskiego „Sztuka jako wehikuł”, w myśl którego teatr nie jest celem, a środkiem, formą, procesem budowania wspólnoty. Warsztaty odbędą się w supraskim centrum kultury oraz w przestrzeniach miasta. Chcemy uwrażliwiać uczestników na otaczającą ich różnorodność oraz pokazać korzyści, które mogą z niej płynąć (również w pracy teatralnej!). Podczas warsztatów odbędą podróż po różnych formach ekspresji artystycznej (śpiew, taniec, zajęcia aktorskie, plastyczne) i technikach teatralnych wywodzących się z innych kultur (m.in. chiński teatr cieni, japońskie bunraku, afrykańska maska rytualna).

ZESPÓŁ REALIZATORÓW