Głównymi tematami projektu są: przedmiot, człowiek i rzeczywistość codzienna, a inspiracją – literatura Stanisława Lema adresowana do dzieci i młodzieży: „Cyberiada” oraz „Bajki robotów”. W tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin tego pisarza-wizjonera. To dla nas pretekst, by podjąć dyskusję na temat współczesnego świata i miejsca człowieka w nim. Chcemy zaprosić uczestników do zmierzenia się z pytaniami: jaka jest rola przedmiotu w życiu codziennym? Jaka jest relacja pomiędzy przedmiotem a człowiekiem? Kto jest stwórcą – czy to przedmiot stwarza człowieka czy człowiek przedmiot? Jakie miejsce w świecie pełnym przedmiotów oraz nowych technologii zajmują dzieci?

ZESPÓŁ REALIZATORÓW